Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
13. května 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a rodinu webů ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA.

Použití osobních informací

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a k poskytování služeb, o které jste požádali. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a jeho přidružených částí. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA za účelem zjištění, jaké služby ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte ISTITUTO TECNICO "LUIGI OGGIANO" SINISCOLA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation